Počas jazdy vždy nos prilbu! | Always wear a helmet!