Sú kolobežky Mint dostupné aj v mojom meste? | Is Mint available in my city?