Používaj vyznačené cyklotrasy! | Use designated bike lanes!