Kde a ako môžem zaparkovať kolobežku ? | Where and how can I park the scooter?