Kolobežka spomalí, poprípade sa vypne plyn | Scooter slows down or turns off