Registrácia | Registration

Vidieť všetkých 13 článkov

Platba | Payment

Vidieť všetkých 11 článkov

Používanie Mint kolobežiek | Using Mint scooters

Vidieť všetkých 15 článkov

Kde sa môžu používať Mint kolobežky | Where to use Mint scooters

Problémy s Prenájmom | Problems with the rental

Vidieť všetkých 10 článkov

Ponuky, predplatné balíčky a Promo kódy | Offers, promos and promo codes

Podpora | Support

Vidieť všetkých 8 článkov