Môžem prevážať kolobežku Mint v niektorom z prostriedkov MHD ?