Môžem si prenajať aj viac kolobežiek Mint z jedného telefónu ?