Čo sa stane ak budem používať kolobežku iným spôsobom než na to určeným?